ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αρθρογραφεί η Βίκυ Αργυριάδου, Γεωπόνος.

Οι αφλατοξίνες είναι φυσικώς εμφανιζόμενες μυκοτοξίνες που παράγονται από πολλά είδη ενός μύκητα, του Aspergillus,  και κυρίως από τα γένη Aspergillus flavus  και Aspergillus parasiticus. Οι αφλατοξίνες έχουν συνδεθεί με διάφορες ασθένειες όπως η αφλατοξίκωση, τόσο στα αγροτικά και κατοικίδια ζώα όσο και στον άνθρωπο.

Η εμφάνιση των αφλατοξινών επηρεάζεται από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, συνεπώς το μέγεθος της μόλυνσης εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία, την αγρονομική και αγροτική πολιτική και την ευαισθησία του τροφίμου στη μόλυνση από μύκητες  κατά την συλλεκτική, τη μετασυλλεκτική περίοδο και τις περεταίρω επεξεργασίες.  Οι αφλατοξίνες έχουν δεχτεί μεγαλύτερη προσοχή από τις υπόλοιπες μυκοτοξίνες λόγω της πιθανής καρκινογόνου δράσης τους σε πειράματα in vitro αλλά και της οξείας τοξικής επίδρασης στον άνθρωπο.

   Οι αφλατοξίνες είναι τοξικοί μεταβολίτες που μπορούν να βρεθούν σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Όταν τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα καταναλώνουν τροφές μολυσμένες με AFB1, μεταβολίζουν την τοξίνη και εκκρίνουν την αφλατοξίνη Μ1 στο γάλα τους, μία από τις πιο τοξικές τοξίνες που παράγονται από μύκητες.  Λόγω της μεγάλης της τοξικότητας, της πιθανής καρκινογόνου δράσης της και της δυσκολίας καταστροφής της είναι απαραίτητος ο έλεγχος όλης της διαδικασίας παραγωγής, ξεκινώντας  από το χωράφι και την παραγωγή των ζωοτροφών, ως και τη βιομηχανία του γάλακτος και την παραγωγή διαφορετικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Απαραίτητη για τον σκοπό αυτό είναι η γνώση όλων των παραμέτρων που αφορούν την παραγωγή της αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα, τον έλεγχο της και την πορεία της κατά την επεξεργασία του γάλακτος και την παραγωγή νέων προϊόντων. Στις παραμέτρους αυτούς ανήκουν τόσο η πηγές σχηματισμού της όσο και η χημεία της και η βιολογική της δράση. Τα σημαντικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει καθιστούν επίσης απαραίτητη τη γνώση των μεθόδων με τις οποίες μπορεί να εντοπιστεί,  της σταθερότητας της μετά από την εκάστοτε επεξεργασία του γάλακτος και την υπολειμματικότητα της στα παραγόμενα προϊόντα. Ωστόσο  παρ όλες τις δυσκολίες που η αφλατοξίνη Μ1 δημιουργεί  είναι δυνατή η δημιουργία γαλακτοκομικών προϊόντων ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.

Κοινή χρήση αυτής της δημοσίευσης

Αναρτήστε Σχόλιο