Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν κείμενο σας ενημερώνει σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι λάβατε γνώση του παρόντος και αποδέχεστε στο σύνολό της αυτήν την Πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει είτε συνολικά, απέχετε από τη χρήση της παρούσης Ιστοσελίδας.

 

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει το πως χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του www.araxtos.gr («Δικτυακός Τόπος») και ισχύει γενικά για τα μέλη και τους επισκέπτες μας. Όλες οι πρακτικές είναι σύμφωνες με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006

 

  1. Συλλογή

1.1 Μπορείτε να περιηγηθείτε στο www.araxtos.gr χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος, ώστε να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας.

1.2 Μπορούμε να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις εξής προσωπικές σας πληροφορίες ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε:

  • Διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, πόλη
  • Πληροφορίες συναλλαγών ανάλογα με τις δραστηριότητες σας στον Δικτυακό Τόπο

1.3 Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που θα δηλώσει ο αγοραστής για να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες αυτές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, δίχως την τήρηση των αρμόδιων διατάξεων του ν.2472/1997.

1.4 Τυχόν προσωπικά δεδομένα του αγοραστή/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών, τηρουμένων κάθε φορά των κείμενων διατάξεων.

1.5 Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά δεδομένα που θα του ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που θελήσει να πραγματοποιήσει ή αγοράσει κάποια από τις προσφορές. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα γνωστοποιηθούν στην επιχείρηση μας  από το υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ιστοσελίδας, (αγορά υπηρεσιών, προϊόντων κλπ), για την ενημέρωση του αγοραστή/χρήστη για επικείμενες προσφορές (πχ. newsletter), για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του χρήστη/αγοραστή αναφορικά με τη χρήση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα έγκειται στην απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

1.6 Η επιχείρηση μας δεν θα αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής. Ο χρήστης θα υποχρεούται σε κάθε αγορά του να επανασυμπληρώνει τα στοιχεία πληρωμής.

  1. Τρίτα πρόσωπα και ασφάλεια

2.1  Όπως έχουμε αναφέρει, αναφερόμαστε μόνο στην δική μας χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων.

2.2 Αν αποκαλύψετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους, είτε είναι χρήστες/μέλη είτε επιχειρήσεις/έμποροι στο Δικτυακό μας Τόπο ή άλλοι δικτυακοί τόποι του διαδικτύου, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες σε ότι αφορά την χρήση ή την αποκάλυψή των πληροφοριών που αποκαλύπτετε σε αυτούς. Εφόσον το www.araxtos.gr δεν ελέγχει τις Πολιτικές Προστασίας τρίτων προσώπων, υπόκεισθε στις πολιτικές προστασίας τρίτων προσώπων. Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε ερωτήσεις προτού αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους.

2.3 Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στους Server μας. Θεωρούμε τις πληροφορίες σας ως σημαντικά κεφάλαια για την εταιρεία μας, τα οποία και πρέπει να προστατεύονται και χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία (encryption, passwords, φυσική ασφάλεια κτλ) για να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη. Παρόλα αυτά, από ότι ίσως γνωρίζετε, τρίτα άτομα μπορούν παράνομα να υποκλέψουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες, και άλλα μέλη μπορεί να χρησιμοποιήσουν παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουν από τον Δικτυακό Τόπο. Για αυτό το λόγο, παρότι πάντα προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας, δεν υποσχόμαστε και δεν πρέπει να περιμένετε, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ή οι ιδιωτικές επικοινωνίες σας θα παραμένουν πάντα ιδιωτικές.

  1. Προστασία Λογαριασμού

3.1 Ο μυστικός αριθμός σας (password) είναι το κλειδί του λογαριασμού σας. Χρησιμοποιείται μοναδικούς αριθμούς, γράμματα και ειδικούς χαρακτήρες και μην αποκαλύπτετε τον μυστικό αριθμό σας σε κανέναν.

3.2 Αν μοιραστείτε τον μυστικό σας αριθμό ή τις προσωπικές πληροφορίες με άλλους, θυμηθείτε ότι είστε υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που γίνονται με το όνομα του λογαριασμού σας.

3.3 Αν χάσετε τον έλεγχο του μυστικού αριθμού σας, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών και μπορεί να εμπλακείτε σε νομικές πράξεις, ή δεσμεύσεις που τυχόν γίνουν εκ μέρους σας. Για αυτό αν έχει εκτεθεί ο μυστικός αριθμός σας για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να αλλάξετε το μυστικό σας αριθμό αμέσως. Μπορείτε να δείτε, να επανεξετάσετε και να αλλάξετε τα περισσότερα από τα προσωπικά σας στοιχεία όταν κάνετε είσοδο στο www.araxtos.gr. Μετά από δικό σας αίτημα, θα κλείσουμε τον λογαριασμό σας και θα διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όσο το δυνατόν πιο σύντομα, βασισμένοι στη δραστηριότητα του λογαριασμού σας και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

  1. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στο www.araxtos.gr υπάρχουν ενσωματωμένα plugin μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της πλατφόρμας και των συνεργατών της καθώς και για την βελτίωση και διευκόλυνση των ιδίων υπηρεσιών. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να κάνει χρήση τέτοιων plugin εφαρμογών – συνδέσεων, αναλόγως του είδους της εφαρμογής – σύνδεσης, ενδέχεται η δραστηριότητα του χρήστη να εμφανίζεται στο ανάλογο προφίλ του και να κοινοποιηθεί στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου του. Επίσης ενδέχεται πληροφορίες του λογαριασμού μέλους να κοινοποιούνται στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερα σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων του λογαριασμού του χρήστη σε περίπτωση χρήσης plugin υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί και να διαβάσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.