Όροι & Προϋποθέσεις

 Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Χρηστών – Μελών

1.1. Η χρήση της παρούσας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

1.2 Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του www.araxtos.gr αποτελεί η αποδοχή των κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενων όρων χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών το www.araxtos.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών του.

1.3 Όσον αφορά τα δικαιώματά του χρήστη, ως καταναλωτή, οτιδήποτε περιγράφεται στους όρους χρήσης δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά του.

2.Προσωπικά Στοιχεία

2.1 Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς.

2.2 Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει, καθώς το www.araxtos.gr λειτουργεί σαν μέσο της online δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών και μόνον.

2.3 Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να μην είναι ψευδή, ή παραπλανητικά.
 • Να μην οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων.
 • Να μην παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Να μην αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, ή παραπλανητικής διαφήμισης.
 • Να μην είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.
 • Να μην σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
 • Να μην περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα.

2.4 Ο χρήστης εξουσιοδοτεί πλήρως το www.araxtos.gr για τον έλεγχο και την χρήση των πληροφοριών αυτών. Το www.araxtos.gr δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

 1. Χρήση του www.araxtos.gr

3.1 To www.araxtos.gr δημοσιεύει τις προσφορές των εταιρειών/sites χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου στις πληροφορίες και στοιχεία της κάθε προσφοράς.

3.2 Για τη χρήση των υπηρεσιών μελών του www.araxtos.gr πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό και υποχρεούστε:

α) να συμπληρώσετε κατά την εγγραφή σας, τα πλήρη και ακριβή ζητούμενα, κάθε φορά, προσωπικά σας στοιχεία

β) να ενημερώνετε αυτά άμεσα για κάθε μεταβολή τους.

3.3 Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας.  Η ενημέρωση για την ενεργοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στο άνοιγμα του Λογαριασμού.

3.4 Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς.

 1. Κυρώσεις

Το www.araxtos.gr έχει το δικαίωμα διαγραφής μελών και άρνηση παροχής των υπηρεσιών του σε μέλη εφόσον διαπιστώσει τις ακόλουθες παραβάσεις:

 • Όταν οι ενέργειες των μελών/ χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.
 • Όταν υφίσταται αδυναμία επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στο www.araxtos.gr
 • Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οι κινήσεις, μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες εις βάρος των χρηστών/ μελών του www.araxtos.gr

 

 

 1. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας

5.1 Η επιχείρηση μας μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να προωθήσουν Δωρεάν Εκπτωτικά Κουπόνια ή να διαφημίσουν τις δικές τους προσφορές/υπηρεσίες που έχουν ήδη στα site τους (η κατοχύρωση αυτών ολοκληρώνεται μέσω διαδικασίας ανακατεύθυνσης στις δικές τους ιστοσελίδες) προς στους χρήστες σε ειδικές εκπτωτικές τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες τους, σε προκαθορισμένο αριθμό και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρία ΔΕΝ αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων εκτός εάν διαθέτει δικά της προϊόντα.

5.2 Η επιχείρηση μας θα διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην προσφορά κουπόνια, μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος της ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική μορφή. Το κάθε κουπόνι ενσωματώνει την προσφορά στην οποία οι αγοραστές συμμετείχαν επιτυχώς. Με την επίδειξη του κουπονιού στον προμηθευτή, ο αγοραστής θα αξιώνει να λάβει από τον προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η προσφορά στην οποία συμμετείχε, το οποίο αποτυπώνεται στο Δωρεάν Εκπτωτικό Κουπόνι που διέθεσε η επιχείρηση μέσω του www.araxtos.gr.

5.3 Η Εταιρία θα θέτει στην ιστοσελίδα προσφορά για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από προμηθευτές είτε από την ίδια, ορίζοντας κάθε φορά την τιμή του Δωρεάν Εκπτωτικού Κουπονιού, την ποσότητα διάθεσης, ενώ σε συνεργασία με την Εταιρία θα ορίζεται και ο χρόνος για τον οποίο θα διατίθεται η προσφορά. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της διατιθέμενης κάθε φορά προσφοράς, και αποκτώντας την θα εισέρχεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού (account) που θα έχει δημιουργήσει μέσω της ιστοσελίδας, ώστε είτε να την αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή είτε να την εκτυπώνει και να την επιδεικνύει κατά τη διάρκεια της συναλλαγής στην αντίστοιχη επιχείρηση.

5.4 Στην περίπτωση μίας Προσφοράς υπηρεσίας/προϊόντος που μόνο προωθείται διαφημιστικά από την ιστοσελίδα www.araxtos.gr από site τρίτων επιχειρήσεων, η ιστοσελίδα araxtos.gr προσφέρει εικονικά και μόνο την προσφορά που ενδιαφέρει τον χρήστη. Για οποιαδήποτε περαιτέρω συναλλαγή μεταξύ του χρήστη και της επιχείρησης, μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι η επιχείρηση που προσφέρει το αντίστοιχο προϊόν/υπηρεσία, κάθε φορά. Από τη στιγμή που ένας χρήστης βρει μία εικονιζόμενη προσφορά στο site www.araxtos.gr που θέλει να αγοράσει, επιλέγοντας την προσφορά αυτήν, αυτόματα, μέσω ανακατεύθυνσης, οδηγείται στη συνεργαζόμενη, διαφημιζόμενη ιστοσελίδα, από όπου μόνο μπορεί να αγοράσει την αντίστοιχη προσφορά. Ως αποτέλεσμα, η ιστοσελίδα www.araxtos.gr είναι υπεύθυνη μόνο για την εικονική προσφορά που έχει καταχωρήσει η συνεργαζόμενη επιχείρηση και εξ ολοκλήρου η ευθύνη για την αγορά και την πραγμάτωση μίας προσφοράς επιβαρύνει σε όλους τους επιμέρους τομείς την κάθε επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την αντίστοιχη προσφορά.

5.5 Κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απόκτηση περισσοτέρων του ενός Δωρεάν Εκπτωτικών Κουπονιών ή Προσφορών και για τη χρήση τους από συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα και μέχρι το μέγιστο αριθμό που τυχόν θέσει ο προμηθευτής, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τα στοιχεία αυτών και με την προϋπόθεση ότι έχει τη συναίνεση αυτών, αναφορικά με τη δήλωση τυχόν προσωπικών δεδομένων που ζητηθούν.

5.6 Λόγω του γεγονότος ότι η εκάστοτε προσφορά θα ”τρέχει” σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς καθώς επίσης και τον μέχρι εκείνη τη στιγμή συνολικό αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν την προσφορά.

5.7 Σε περίπτωση που κάποια προσφορά υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις, τις οποίες κατά τη διάρκεια της προσφοράς ο προμηθευτής κατέστησε γνωστές και τις οποίες πρέπει να πληροί απαραιτήτως ο αγοραστής, αν κατά την εξαργύρωση του κουπονιού αποδειχθεί ότι ο αγοραστής δεν τις πληροί, τότε ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον αγοραστή την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

5.8 Η τιμολόγηση ή η έκδοση απόδειξης θα γίνεται από τον προμηθευτή προς τον αγοραστή με την επίδειξη και χρήση του εκάστοτε κουπονιού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο αγοραστής να συμψηφίσει τις υπηρεσίες του κουπονιού με άλλο προϊόν ή υπηρεσία του προμηθευτή ή να ζητήσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο για να επιστρέψει το κουπόνι. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το κουπόνι μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται κάθε φορά. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, ενώ δεν έχει καμία απολύτως απαίτηση έναντι της επιχείρηση μας ή του προμηθευτή.

 1. Περιορισμός Ευθύνης Επιχείρησης

6.1 Η ευθύνη της Επιχείρησης απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της να προβάλλει προσφορές άλλων διαδικτυακών τόπων καθώς οι πληροφορίες που μεταδίδει το www.araxtos.gr στους χρήστες του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται, αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες δημιουργούνται και δημοσιεύονται στα deal sites των επιχειρήσεων.

6.2 Για το περιεχόμενο που αναγράφεται στην κάθε προσφορά καθώς και για τους όρους χρήσης του, την ευθύνη την έχει η έκαστη επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες του www.araxtos.gr αφού ελέγξουν το χρόνο ενημέρωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται μετά από κάθε αναζήτηση, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των ηλεκτρονικών καταστημάτων προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των πληροφοριών και να ενημερωθούν πιο εμπεριστατωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιλογής τους.

6.3 Η παροχή των υπηρεσιών/προϊόντων χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προσφορά της ιστοσελίδα με την επίδειξη των κουπονιών από τους κατόχους είναι αποκλειστική υποχρέωση του προμηθευτή.

6.4 Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με τον διαφημιζόμενο (επιχείρηση), το www.araxtos.gr απαλλάσσεται από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/ και κόστος προκύπτει ή/και συνδέεται ή/ και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της Συμφωνίας. Επιπρόσθετα, υποχρεούστε να εξαιρείτε, να καθιστάτε αζήμια και να απαλλάσσετε το www.araxtos.gr από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους. Η επιχείρηση μας δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία που προωθείται ή διαφημίζεται μέσω του δικτυακού τόπου αυτού είναι κατάλληλο για χρήση (εντός ή εκτός Ελλάδος) και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τέτοια χρήση.

6.5 To www.araxtos.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του site ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου site από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από το www.araxtos.gr πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν το www.araxtos.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

6.6 Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος (επιχείρηση), μετά την ενεργοποίηση ενός κουπονιού/προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας, το www.araxtos.gr ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι σας.

6.7 Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο site και στις υπηρεσίες του www.araxtos.gr, δεδομένου ενδεχόμενης παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ή/και αδυναμία πρόσβασης στο site καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν από τις αιτίες των παραπάνω.

6.8 Οι ιστοσελίδες των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων και ακολούθως, των αντίστοιχων προσφορών αυτών, μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και συνήθως έχουν την δική τους Πολιτική Απορρήτου. Η περιήγηση και αλληλεπίδραση με ιστοσελίδες που συνδέονται ή που συνδέουν προς τον ιστότοπο μας δεσμεύονται ξεχωριστά και έχουν δική τους πολιτική απορρήτου.

6.9 Η Επιχείρηση μας ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα για την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς και για την ακρίβεια κατά την περιγραφή τους μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για προϊόντα/ υπηρεσίες που εμπορεύεται η ίδια.

6.10 Η Επιχείρηση μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητάς ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.

 1. Ευθύνη Χρήστη

7.1 Ο χρήστης της ιστοσελίδας του www.araxtos.gr αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Συγκεκριμένα:

 • Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Θα αποφεύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • Δεσμεύεται παράλληλα ότι δε θα προσπαθήσει να κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

7.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, το www.araxtos.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του παρανομούντος χρήστη, προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε από το νόμο προβλεπομένη ενέργεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης από την επιχείρηση για κάθε ζημία που προκαλείται από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του χρήστη δεν αποκλείεται.

7.3 Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των social media σχετικά με τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

 1.  Ασφάλεια και απόρρητο συναλλαγών

8.1 Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση) των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Επιχείρηση έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.

8.2 Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα, προορίζονται για την άρτια ενημέρωσή του σχετικά με προωθητικές ενέργειες της διοργανώτριας εταιρείας που αφορούν την παρούσα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως ισχύει σήμερα.

8.3 Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

9.1 H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

9.2 Το  www.araxtos.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών του.

9.3 Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.araxtos.gr.

 1. Δικαιώματα Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας

10.1 Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

10.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας.

10.3 Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Επιχείρησης. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 1. Cookies

11.1 Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

11.2 Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.araxtos.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα και τέλος, να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

11.3 Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η επιχείρηση μας χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

11.4 Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Επιχείρησης σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

11.5 Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Επιχείρησης «www.araxtos.gr».

11.6 Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

 1. Ισχύον Δίκαιο

Ρητά συμφωνείται ότι το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αγοραστή και της επιχείρησης θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα καθίστανται τα τοπικά Δικαστήρια.

 1. Αποδοχή των Όρων

Κάνοντας χρήση του ιστότοπου μας, αποδέχεστε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση που διαφωνείτε μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.